kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne studenta

Po jakim czasie traci się status studenta?

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 109 ust. 2a) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Kiedy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego studenta?

Jeśli skończyłeś studia lub zostałeś skreślony z listy studentów powinieneś zostać bezzwłocznie wyrejestrowany z ubezpieczenia. Zachowujesz jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące.

Ile miesięcy po zakończeniu nauki student ma prawo do korzystania ze świadczeń?

Po ukończeniu nauki studenci mają jeszcze prawo do świadczeń przez 4 miesiące. Studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia a kontynuują naukę są objęci ubezpieczeniem jako członkowie rodziny.

Kiedy traci się status studenta ZUS?

2a art. 167 u.p.s.w. który stanowi, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.

Jak nie stracic statusu studenta?

Tak. Osoba, która zdała egzamin dyplomowy (tzw. obrona pracy magisterskiej) uważana jest za osobę, która ukończyła studia, a co za tym idzie nie posiada już statusu studenta.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: