kiedy ubezpieczenie graniczne

Kiedy OC graniczne?

Jeśli kraj należy do strefy Zielonej Karty (m.in. Albania, Mołdawia, Turcja), będziesz potrzebował albo Zielonej Karty, albo ubezpieczenia granicznego. Jeśli natomiast wyjeżdżasz do kraju spoza UE i strefy Zielonej Karty (np. Kosowo), konieczne jest OC graniczne.

Jak działa ubezpieczenie graniczne?

Ubezpieczenie graniczne (OC graniczne) działa w zasadzie tak samo, jak polskie. Jest wystawiane przez towarzystwo ubezpieczeń działające na terenie państwa, do którego się wjeżdża. Gwarantuje pokrycie szkód osobom poszkodowanym w razie wypadku. Można je wykupić jedynie na krótki okres – od 15 do 30 dni.

Gdzie zrobić ubezpieczenie graniczne?

OC graniczne można kupić m.in. w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce:Allianz,PZU,TUZ Ubezpieczenia,Warta,Wiener.Mar 15, 2022

Co to jest ubezpieczenie graniczne tuż?

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Ile kosztuje zielona karta na granicy z Ukrainą?

Najmniej za 15-dniową polisę zapłacimy, przekraczając samochodem granicę w Mołdawii (4,5 euro), Ukrainie (9,2 euro) oraz Białorusi (17 euro).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: