Kiedy pracodawca dostaje dofinansowanie z PFRON?

Jak długo czeka się na dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON zostanie przekazane w terminie 25 dni od dnia, w którym złożono kompletny i prawidłowy wniosek. Pamiętaj! Zatrudnianie niepełnosprawnych to nie tylko korzyść w postaci dofinansowania z PFRON – to także zysk w postaci wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie!

Ile dostaje pracodawca z PFRON na pracownika?

1950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności. 1200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie z PFRON?

Musisz spełnić poniższe warunki:Zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy. … Posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia (z wyjątkiem przypadków nabycia przez pracownika niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia u Ciebie).

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON?

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA. 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kiedy się płaci PFRON?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniał on przesłanki powodujące powstanie obowiązku opłaty składki na PFRON.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: