kiedy płaci się ubezpieczenie wypadkowe

Kiedy płaci się składkę wypadkową?

Składka ta pozwala na swego rodzaju ochronę w momencie, gdy wydarzy się coś, co zostanie uznane za wypadek przy pracy lub za chorobę zawodową. Wówczas osoba objęta ubezpieczeniem może liczyć na wypłacenie świadczenia, w tym zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także odszkodowanie czy renta wypadkowa.

Jaka składka wypadkowa od kwietnia 2022?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

Jak ZUS wylicza składkę wypadkową?

Właściwą dla nich wysokością stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest wysokość 50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres. W roku składkowym od 1 kwietnia 2022 r., najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,33%.

Czy pracodawca płaci wypadkowe?

Do odprowadzania składki na ubezpieczenie wypadkowe są zobowiązani pracodawcy. Pokrywają oni składkę w całej wysokości – nie mają w tym udziału pracownicy. Do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszani są pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Kiedy pracodawca nie płaci składki wypadkowej?

Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu: bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: