kiedy nie trzeba płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kiedy nie potrąca się składki zdrowotnej?

Składki zdrowotnej nie zapłacą bowiem jedynie te osoby, których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej. Składki zdrowotnej nie zapłaci również osoba niepełnosprawna, która rozlicza się w formie karty podatkowej.

Kto może być zwolniony z płacenia składki zdrowotnej?

kwoty 3.010 zł, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, jest zwolniony – jako przedsiębiorca – z opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że: uzyskuje z prowadzonej pozarolniczej działalności przychód w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r.

Jak ominąć składkę zdrowotną?

Jednym z rozwiązań na oszczędność w zakresie składki zdrowotnej jest wcześniejsze opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 roku. Odliczenie składki zdrowotnej za grudzień będzie możliwe, gdy opłacisz składkę za grudzień jeszcze w grudniu.

Kiedy rencistą nie zapłaci składki zdrowotnej?

Zwolnienie dla emeryta lub rencisty Składka zdrowotna nie jest opłacana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r.

Kto nie płaci składki zdrowotnej w 2022?

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie ze składki zdrowotnej od 2022 roku objęło także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie uzyskują również dochody z umowy o pracę.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: