Kiedy można amortyzować środek trwały?

Jak długo można amortyzować środek trwały?

24 miesiące – gdy wartość początkowa jest mniejsza, niż 25.000 zł, 36 miesięcy – gdy wartość początkowa jest większa niż 25 tys. złotych, ale mniejsza bądź równa 50 tys.

Kto może amortyzować środki trwałe?

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych. Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, jak i tzw. mali podatnicy.

Jakie środki trwałe nie podlegają amortyzacji?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również te składniki majątkowe, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. I będą to: grunty, jak również prawa wieczystego użytkowania gruntów. Amortyzacji nie podlegają grunty zarówno w prawie podatkowym jak i prawie bilansowym.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: