jakie ubezpieczenie zus dla studenta

Jakie ubezpieczenie ma student?

Student może korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, np. wizyt u lekarza rodzinnego, jeśli zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy student podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca.

Czy studenta do 26 roku życia zgłasza się do ZUS?

Studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie opłaca się za nich także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaki ZUS za studenta?

Popyt na zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenie związany jest z faktem, że za studenta przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Co daje status studenta po 26 roku życia?

Osoba ucząca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też powinna być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne spoczywa wówczas po stronie uczelni.

Czy uczelnia zgłasza studenta do ZUS?

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: