jakie ubezpieczenie nnw dla dziecka

Jakie ubezpieczenie NNW wybrać?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czy ubezpieczenie NNW dziecka jest obowiązkowe?

1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego. Instytucje publiczne zajmujące się kwestiami konsumenckimi każdego roku przypominają: ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest obowiązkowe w szkole.

Jakie ubezpieczenie dla dziecka w szkole?

Ubezpieczenie szkolne NNW to ubezpieczenie, które ma zapewnić wsparcie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona dotyczy zarówno wypadków, jak i śmierci ubezpieczonego. Najczęściej ochroną obejmuje dzieci między 6 a 18 rokiem życia, jednak można również ubezpieczyć młodsze i starsze dzieci.

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka?

Koszt ubezpieczenia NNW dla dziecka zależy od indywidualnego wyboru rodzica. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają kilka wariantów różniących się ceną, a co ważniejsze zakresem ochrony. Roczna składka może kosztować zaledwie 25 zł, ale też przekraczać kwotę 300 zł.

Gdzie ubezpieczyć dziecko prywatnie?

Informacje o wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych:Allianz.AXA Partners.Compensa.Ergo Hestia.ERGO Ubezpieczenia Podróży.Europ Assistance.Jul 25, 2022

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: