jakie ubezpieczenie na urlopie bezpłatnym

Jak ubezpieczyć się podczas urlopu bezpłatnego?

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie może być zgłoszona jako członek rodziny (np. przez współmałżonka), bo jest np. osobą samotną, ma prawo ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym jest ubezpieczony?

Urlop bezpłatny – brak ubezpieczenia zdrowotnego W związku z tym, że urlop bezpłatny stanowi okres zawieszenia stosunku pracy, ustaje w tym przypadku tytuł uprawniający do podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kto płaci ZUS na urlopie bezpłatnym?

Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze Podczas urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym przez cały okres jego trwania – pracodawca wstrzymuje opłacanie składek na ubezpieczenia ZUS.

Jakie prawa ma pracownik na urlopie bezpłatnym?

W czasie korzystania z urlopu pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Udzielenie urlopu bezpłatnego z inicjatywy pracodawcy, bez wniosku złożonego przez pracownika, jest niezgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy i nie wywołuje skutków prawnych.

Jak długo można być na urlopie bezpłatnym?

Urlop bezpłatny jest regulowany przez przepisy Kodeksu pracy. Jednak żaden z nich nie wskazuje limitu urlopu bezpłatnego, jakiego można udzielić pracownikowi. W praktyce oznacza to, że urlop taki może trwać kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: