jakie ubezpieczenie dla sportowca

Co to jest ubezpieczenie NW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czy oplaca się ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe lepiej traktować jako dodatek do ubezpieczenia indywidualnego. Ubezpieczenie indywidualne będzie w całości dobrane do naszych potrzeb. Co więcej, w razie potrzeby odszkodowanie może być wypłacone z obydwu polis. Zatem, jeśli mamy ciekawą ofertę to warto skorzystać.

Co z ubezpieczeniem grupowym po odejściu z pracy?

Jeśli w pracy masz grupowe ubezpieczenie, zazwyczaj możesz je kontynuować po odejściu z firmy. Wystarczy zawrzeć indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie.

Co obejmuje grupowe ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe – polisa na życie, w której ten sam zakres ochrony, suma ubezpieczenia i inne elementy produktu polisowego dotyczą przynajmniej kilku osób. Rozwiązanie najczęściej stosowane w zakładach pracy w stosunku do zatrudnionych.

Czym różni się OC od NNW?

Z polisy OC zostaną zrekompensowane szkody osobowe pasażerów znajdujących się w naszym samochodzie oraz osób podróżujących autem, z którym się zderzyliśmy. Jednak sprawcy zdarzenia z pomocą może przyjść tylko ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: