jakie jest obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Jakie ubezpieczenie samochodu jest konieczne?

obowiązkowe – do których zaliczamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane polisą OC; dobrowolne – do nich należą ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie Assistance.

Czy OC i AC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego, natomiast AC – dobrowolne. Ubezpieczenie OC pokrywa szkody osoby przez nas poszkodowanej, z kolei odszkodowanie z tytułu AC likwiduje szkody własne.

Jakie ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowa- na przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czy muszę mieć AC?

Autocasco nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem samochodowym. Rzeczywiście, posiadanie OC wymagane jest od każdego właściciela samochodu, ale ubezpieczenie AC jest opcjonalne.

Czy holowanie to to samo co laweta?

W przeciwieństwie do doczepianej lawety czy tradycyjnego holowania przy pomocy linki holowniczej, auto laweta nie nadaje się do użytku prywatnego, dlatego najlepiej jest w sytuacji wymagającej holowania wezwać profesjonalną firmę dysponującą auto lawetą.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: