Jaka odległość drewutni od granicy działki?

Jak blisko granicy wiata?

Odległość wiaty od granicy działki Choć nowe przepisy są bardziej liberalne w lokalizacji miejsc postojowych przy budynkach jednorodzinnych, to jednak nadal obowiązuje wymóg zachowania odległości 7 m od okien budynku i 3 m od granicy działki.

Jaka odległość od granicy działki?

Ile metrów od granicy działki można budować? Opcje są dwie: 4 m– w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 3 m– w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

W jakiej odległości od granicy działki budowlanej może znajdować się wiata?

Należy więc uznać, że co do zasady, wiata wykorzystywana jako składzik drewna powinna znaleźć się przynajmniej 4 m od granicy działki.

Czy wiata może być w granicy?

Warunki techniczne nakazują w § 19 odsunąć zadaszone stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na 7 m od okien i 3 m od granicy działki (chyba że to działka drogowa). Wiata garażowa nie może więc stanąć przy granicy z sąsiednią działką.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: