Jaką kwotę może zająć komornik z zasiłku chorobowego?

Ile może zabrać komornik z chorobowego?

Ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego na spłatę alimentów? W przypadku, kiedy osoba zalega z zapłatą alimentów i sprawa została skierowana do egzekucji, górny limit kwoty potrącenia, jakiego może dokonać komornik, to maksymalnie 60% kwoty brutto zasiłku chorobowego.

Ile można potrącić z zasiłku chorobowego dla komornika?

W przypadku egzekucji na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne można potrącić nie więcej niż 25% kwoty zasiłku. Po odliczeniu od zasiłku netto (782,60 zł) kwoty wolnej od potrąceń (397,02) pozostaje kwota 385,58 zł – czyli wyższa, niż graniczna. Potrącenie należy ustalić na poziomie 222,65 zł.

Ile komornik może zabrac z chorobowego w ciazy?

Zgodnie z polskim prawem, zasiłek chorobowy, czyli L4 może zostać zajęty przez komornika w przypadku postępowania niealimentacyjnego (25% świadczenia) oraz egzekucji alimentów (60%). Dosadnie regulują go zasady Ustawy o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 17.12.1998 r.

Jak obliczyć komornika od zasiłku chorobowego?

Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć:25% kwoty zasiłku w przypadku długu niealimentacyjnego,60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego.29 Jun 2022

Czy komornik może zająć 500?

Zgodnie z prawem 500 plus jest wolne od zajęcia komorniczego. Wszystkie świadczenia socjalne, w tym właśnie 500 plus, są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Nawet gdy mamy długi, komornik nie może zabrać nam pieniędzy, które są przeznaczone dla dzieci.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: