jak zmienić w płatniku stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe

Jak zmienić składkę wypadkowa w programie Płatnik?

Zmianę stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzamy w zakładce: Płace > Opcje > Dane płatnika > Stopa składek na ub. wypadkowe.

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe 2022?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

Kiedy Płatnik sam ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która Cię obowiązuje jako płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Ustalamy ją my albo Ty samodzielnie.

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2022 r. najwyższa stopa wynosi 3,33%, a więc połowa to 1,67% podstawy wymiaru.

Jak zmienić składkę wypadkowa w Płatniku 2022?

Aby dodać/zmodyfikować wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy:Z poziomu przeglądanej kartoteki przejść do zakładki Inne dane.Nacisnąć przycisk „Dodaj” bądź „Edytuj”.Podać w części oraz . Pole w wyliczany jest automatycznie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: