Jak zmienić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w płatniku

Jak skorygować składki za szkodę osobową?

Korekta listy płac – wypłaty z nieprawidłową składką wypadkową należy anulować, a następnie utworzyć listę płac korygującą (np. ECOR) i na jej podstawie naliczyć listę płac. Listy płac wyliczą nową składkę wypadkową pobraną z konfiguracji. Po dokonaniu korekt należy uruchomić zestawienia korygujące.

Czy zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe?

od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. nadal będzie naliczana składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%. Jest to 50% maksymalnej stawki ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, która wynosi 3,33%

Kiedy płatnik sam ustala wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Kto samodzielnie ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe? Podatnicy, którzy nie składali informacji ZUS IWA przez ostatnie trzy kolejne lata, nawet jeśli złożyli ją za 2021 r., muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2022 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla danej grupy działalności. Od 1 kwietnia 2022 r. najwyższa stawka wynosi 3,33%, więc połowa to 1,67% podstawy wymiaru składki.

Jak obliczana jest składka za szkody osobowe?

Odpowiednia stawka składki za szkody osobowe wynosi 50% najwyższej stawki składki ustalonej dla grup działalności w danym okresie. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 r. najwyższa stawka składki wynosi 3,33%.

Gdzie mogę sprawdzić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Zawiadomienia o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2023/2024

  1. zaloguj się na swoje konto w serwisie PUE ZUS,
  2. z zakładki [Płatnik] w menu bocznym wybrać [Dokumenty i wiadomości] → [Skrzynka odbiorcza],
  3. przejść do [Lista otrzymanych dokumentów] → [List z ZUS].

Jak obliczana jest stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. nie ulega zmianie i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy w podziale na grupy działalności).

Jak sprawdzić wysokość składki wypadkowej w programie Płatnik?

W programie „Płatnik” wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzana jest w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane” w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” (Rys. 1).

Jak dodać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w programie Płatnik?

W programie Płatnik wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zapisywana jest w kartotece Płatnika na zakładce „Inne dane” w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” (Rys. 1).

Gdzie w Płatniku sprawdzić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

zaloguj się na swoje konto ZUS PUE, w menu bocznym na zakładce [Płatnik] wybierz [Dokumenty i wiadomości] → [Skrzynka odbiorcza], przejdź do [Lista otrzymanych dokumentów] → [List z ZUS].

Jak zmienić wysokość składki wypadkowej w Optimie?

Wysokość składki wypadkowej ustawia się w zakładce System/Konfiguracja/Firma/Płace/Składki ZUS. Przed wprowadzeniem nowej wartości składki wypadkowej należy wskazać odpowiedni miesiąc, od którego składka będzie naliczana, wprowadzić wartość, a następnie zapisać ją za pomocą ikony dyskietki .

Z którego poziomu wprowadza się procent składki wypadkowej?

Składkę wypadkową można ustawić z poziomu zakładki System/Konfiguracja/Firma/Płace/Składki ZUS. Przed wprowadzeniem nowej wartości składki wypadkowej należy wskazać odpowiedni miesiąc, od którego składka będzie naliczana, wprowadzić wartość, a następnie zapisać ją za pomocą ikony dyskietki .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: