Jak zgłosić przestępstwo anonimowo?

Jak anonimowo zgłosić przestępstwo online?

Wystarczy wejść na stronę KMZB, po załadowaniu się strony wyświetli się mapa Polski. Dokładna, z numeracją budynków. Potem trzeba kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy.

Jak anonimowo zgłosić przestępstwo gospodarcze?

Anonimowe zawiadomienie można zgłosić telefonicznie lub pisemnie. W przypadku zgłoszenia pisemnego również należy podać te same informacje jak powyżej, oprócz swoich danych osobowych. Zawiadomienia nie trzeba też podpisywać. W przypadku zgłoszenia anonimowego policja nie poinformuje Cię o przebiegu sprawy.

Jak zgłosić na policję anonimowo?

W razie sprawy pilnej należy dzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112. Dzwoniąc na policję, można pozostać anonimowym, interwencja zostanie podjęta, mimo że zgłaszający nie poda swoich danych.

Gdzie można zgłosić przestępstwo?

Zawiadomienie o przestępstwie składamy w najbliższym komisariacie policji lub jednostce prokuratury. Warto przy tym pamiętać, że może być złożone ustnie lub pisemnie. Co istotne – nie dotyczy to tylko osób pokrzywdzonych, zawiadomienie może złożyć każdy kto posiada informacje, że doszło do złamania prawa.

Czy można zgłosić przestępstwo przez internet?

To bardzo proste. Na stronie https://incydent.cert.pl/ dostępny jest interaktywny formularz umożliwiający wysłanie zgłoszenia o potencjalnym niebezpiecznym incydencie, w którego treści należy zapisać otrzymaną wiadomość w całości, wraz z załącznikiem i nagłówkami w osobnym pliku i przesłać do analizy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: