jak zaksięgować w kpir ubezpieczenie samochodu

Jak ująć w KPiR ubezpieczenie samochodu?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT w przypadku pojazdów prywatnych, niestanowiących firmowych środków trwałych, wartość wszystkich kosztów eksploatacyjnych, w tym, także obowiązkowe ubezpieczenie OC (oraz także pozostałe formy ubezpieczenia pojazdu), podlega limitowi ujęcia w KPiR w wartości 20%.

Jak zaksięgować ubezpieczenie samochodu w leasingu w KPiR?

Zarówno OC, jak i AC samochodu w leasingu który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej należy wykazać w kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki.

Jak zaksięgować ubezpieczenie samochodu?

Koszty związane z polisą samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów firmowych, należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) – w przypadku czynnych podatników VAT lub WYDATEK – w przypadku podatników zwolnionych z VAT.

Jak prawidłowo zaksięgować polisę ubezpieczeniową?

Jeżeli koszt polisy został uznany przez jednostkę za nieistotny, to może ona nie rozliczać go czasie, lecz ująć jednorazowo w kosztach zapisem: – Wn konto 40 „Koszty według rodzaju” (w analityce: Pozostałe koszty), – Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową w KPiR?

W przypadku metody kasowej wartość polisy zostanie ujęta w dacie wystawienia dokumentu w 13 kolumnie KPiR – Pozostałe wydatki. W metodzie memoriałowej system automatycznie dokona wpisów w kolumnie 13 KPiR w odpowiedniej wartości w każdym miesiącu trwania polisy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: