Jak zaksięgować ubezpieczenie samochodu w leasingu w kpir

Jak należy ująć polisę ubezpieczeniową samochodu w ewidencji księgowej?

W przypadku wykorzystywania pojazdu w działalności gospodarczej lub mieszanej podatnik powinien odzwierciedlić polisę ubezpieczeniową w kolumnie 13 rachunku zysków i strat. W przypadku odnowienia polisy, dla której przedsiębiorca posiada jedynie wyciągi przelewów, należy ująć jedynie opłaconą wartość

Jaki jest prawidłowy sposób ujęcia polisy ubezpieczeniowej?

Część sumy ubezpieczenia przypadająca na rok polisowy powinna zostać zaksięgowana w dacie wystawienia polisy, a część przypadająca na drugi rok powinna zostać zaksięgowana w przyszłym roku podatkowym, tj. 2020. Na potrzeby złożenia zamówienia można zarezerwować wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.

Kiedy zaksięgować polisę ubezpieczeniową w kpir?

Sposób ujęcia kosztu w KPIR na tle księgowego ujęcia polisy Podatnik ma możliwość ujęcia ubezpieczenia w kosztach podatkowych jednorazowo w całości, w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. W związku z tym okres obowiązywania polisy oraz data jej opłacenia nie mają znaczenia dla kwalifikacji tego wydatku.

Na jakim koncie ująć koszty ubezpieczenia samochodu?

W rachunkowości koszt ubezpieczenia, który jest spłacany w czasie, zwykle ujmuje się na podstawie polisy jako koszty działalności operacyjnej i jednocześnie na koncie 64-0 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Czy nieopłacona polisa jest kosztem uzyskania przychodu?

Koszt polisy OC związanej z działalnością ubezpieczonej organizacji i służącej ochronie jej majątku, jako wydatek poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, stanowi koszt uzyskania przychodu niezależnie od tego, czy istnienie polisy jest obowiązkowe czy dobrowolne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: