jak wymówić ubezpieczenie oc

Jak zrezygnować z ubezpieczenia OC?

Wymówienie umowy OC składa się na piśmie, jednak nie musisz osobiście stawić się w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli pracujesz do późnych godzin, chorujesz bądź nie możesz udać się do oddziału, wyślij poprawnie wypełniony formularz wypowiedzenia ubezpieczenia samochodu pocztą lub kurierem.

Kiedy najpóźniej mogę wypowiedzieć umowę OC?

1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że właściciel pojazdu powinien nie później niż na jeden dzień przed końcem umowy ubezpieczenia OC złożyć wypowiedzenie na piśmie, inaczej bowiem dojdzie do automatycznego przedłużenia tej umowy.

Kiedy nie trzeba wypowiadać umowy OC?

Nie musisz – umowę ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, powołując się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli tego nie zrobisz, z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę OC z Wartą?

Otrzymany dokument możesz wysłać do Warta:Osobiście w jednej z placówek.Pocztą na adres: TUiR WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.Mailem na adres: [email protected]

Czy można przerwac ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji. Nie można z niego zrezygnować, a kierowca musi zadbać o ciągłość trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tego ubezpieczenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: