jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne

Jak się liczy składki na ubezpieczenie społeczne?

Pełne składki ZUS dla przedsiębiorców W ich przypadku, podstawa wymiaru składek zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę na dany rok. Podstawę składek ZUS stanowi 60% tej kwoty. W 2022 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi 3553,20 zł (5922 zł x 60%).

Jaka podstawa składek społecznych 2022?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) [4]. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł [5].

Co wchodzi w skład składek na ubezpieczenia społeczne?

ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe), ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe).

Jak obliczyć składki ZUS 2022?

Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2022 r. wynosi 5922 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3553,20 zł.

Jak obliczyć składki na ubezpieczenie społeczne pracownika?

Wysokość składek standardowych19,52% podstawy wymiaru – ubezpieczenie emerytalne;8,00 % podstawy wymiaru – ubezpieczenie rentowe;2,45% podstawy wymiaru – ubezpieczenie chorobowe;2,45% podstawy wymiaru – ubezpieczenie na Fundusz Pracy;1,67 % podstawy wymiaru (minimum) – ubezpieczenie wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: