jak wycofać samochód z obiegu

Jak czasowo wycofać pojazd z ruchu?

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Czy można zawiesic rejestrację samochodu?

Niestety, ale zawieszenie ubezpieczenia samochodu nie jest możliwe. Do rozwiązania umowy może dojść na podstawie art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale tylko w przypadku m.in. wyrejestrowania pojazdu, co nie jest tożsame z czasowym zawieszeniem jego użytkowania.

Czy można sprzedać pojazd czasowo wycofany z ruchu?

W przypadku gdy wycofaliśmy/wyrejestrowaliśmy czasowo pojazd z ruchu drogowego, a trafił nam się potencjalny nabywca, możemy pojazd sprzedać w takim stanie jakim się znajduję – bez konieczności przywracania go do ruchu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: