jak uzyskac ubezpieczenie a1

Jak otrzymać zaświadczenie A1 poradnik 2022?

Do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia A1 uprawniony jest zainteresowany lub jego pracodawca (art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009). Wniosek możesz złożyć na formularzu US-29 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla urzędnika służby cywilnej (zasady wypełniania wniosku przedstawiliśmy w punkcie 5.1 Poradnika).

Kto wystawia zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 jest wydawane przez polski ZUS w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba je składająca oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie.

Jak złożyć A1 do ZUS?

wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Jak zrobić A1 dla pracownika?

Zaloguj się do PUE ZUS. Z menu bocznego wybierz [Kreatory wniosków] a następnie [Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1]. Możesz także z katalogu usług wybrać [Złożenie dokumentu US-3.

Co jeśli nie mam A1?

Brak zaświadczenia A1 podczas delegowania pracownika, może wiązać się z nałożeniem kar na Pracodawcę.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: