Jak rozliczyć PIT za leki?

Ile można odliczyć od podatku za leki?

Odliczyć od dochodu można jedynie różnicę pomiędzy ceną leku a kwotą 100 zł w danym miesiącu. Innymi słowy, jeśli np. w styczniu wykupiłeś lekarstwa za 400 zł, to należy Ci się ulga w wysokości 300 zł (400 zł – 100 zł).

Czy w roku 2022 będzie można odliczyć leki?

W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych osoby niepełnosprawne mogą odliczyć w swojej deklaracji PIT wydatki poniesione na rehabilitację, zakup leków, czy urządzeń niezbędnych do utrzymania sprawności.

Gdzie w PIT wpisać ulgę rehabilitacyjna?

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną? Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. 25 oraz 26 PIT-O (wg numeracji dla PIT obowiązujących w danym roku).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: