jak przerwac ubezpieczenie oc

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia samochodu?

Umowę ubezpieczenia OC w 2021 roku można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Czy można zrezygnować z polisy ubezpieczeniowej?

Nie musisz – umowę ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, powołując się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli tego nie zrobisz, z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia.

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe, ale trzeba równocześnie zadbać o zawarcie nowej polisy.

Kto wypowiada umowę OC?

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

Co się stanie jak nie wypowiem OC?

Dotychczasowa umowa OC (nie dotyczy polisy zbywcy), jeśli właściciel pojazdu jej nie wypowie w wymaganym terminie (najpóźniej na dzień przed jej końcem), przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Celem takiego działania jest zapewnienie ciągłości ubezpieczenia samochodu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: