jak przepisać na siebie ubezpieczenie oc

Ile kosztuje przepisanie ubezpieczenia samochodu?

Przepisanie polisy OC na nowego właściciela samochodu jest całkowicie bezpłatne. Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak dokonać rekalkulacji składki. Może się tak zdarzyć, jeśli np.

Czy można przepisać ubezpieczenie OC?

Obowiązek przepisania polisy OC na nowego właściciela leży po stronie sprzedającego i ma on 14 dni na dopełnienie wszelkich formalności. W tym celu musi przygotować wniosek o przepisanie ubezpieczenia OC i przekazać go do towarzystwa ubezpieczeniowego, które już następnie będzie się kontaktowało z nabywcą.

Ile czasu na przepisanie ubezpieczenia?

Sprzedający auto ma obowiązek w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży na skontaktowanie się z ubezpieczycielem i poinformowanie go o zbyciu auta. Wypełnia on wniosek o przepisaniu umowy OC. Dalsze kroki są już w gestii ubezpieczyciela, który skontaktuje się z nowym właścicielem pojazdu.

Czy ubezpieczenie trzeba przepisać na siebie?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie do kierowcy – to jedyne ubezpieczenie samochodu, które wraz ze sprzedażą auta zostaje przepisane na nowego właściciela. Co więcej, sprzedający ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi pojazdu dokumentów potwierdzających ważność OC.

Czy można korzystać z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela?

Każdy nabywca auta może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. Uwaga! W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny, a Ty możesz otrzymać karę za brak OC, która w 2022 roku wynosi 6020 zł dla aut osobowych za przerwę dłuższą niż 14 dni.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: