jak odzyskać ubezpieczenie po sprzedaży samochodu

Co się dzieje z ubezpieczeniem po sprzedaży samochodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, jaką zawarł poprzedni właściciel. Polisa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę wcześniej.

Jak wycofac OC po sprzedaży samochodu?

Niestety w świetle prawa nie masz możliwości wypowiedzenia OC samochodu, który sprzedajesz lub sprzedałeś. Nabywca powinien otrzymać pojazd objęty ochroną wraz z kompletem dokumentów. Ma też prawo do korzystania z ubezpieczenia OC aż do momentu wygaśnięcia.

Kiedy zwrot za OC po sprzedaży samochodu?

Jeśli nabywca auta wypowie polisę OC, ubezpieczyciel zwróci poprzedniemu właścicielowi niewykorzystaną składkę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Towarzystwo nie może żądać od zbywcy auta żadnych dodatkowych oświadczeń czy składania wniosku.

Co grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi?

Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara pieniężna od 200 do 1000 zł. Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. termin zgłoszenia zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Czy sprzedający ma obowiązek zgłosić sprzedaż auta?

Sprzedaż samochodu należy zgłosić w odpowiednim urzędzie, a także u ubezpieczyciela. Obowiązek ten spoczywa na byłym właścicielu czyli zbywcy pojazdu. To ważne – nie tylko ze względu na sankcje, które grożą, jeśli się nie dopełni tych formalności. Osoby, które zbyły pojazd, mogą jednak załatwić wszystko online!

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: