jak odzyskać ubezpieczenie ac po sprzedaży samochodu

Czy AC przechodzi na nowego właściciela warta?

Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dodatkowe, co oznacza, że w przypadku sprzedaży pojazdu nie przechodzi ono na nowego właściciela.

Co się dzieje z ubezpieczeniem po sprzedaży samochodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, jaką zawarł poprzedni właściciel. Polisa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę wcześniej.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na zwrot składki AC?

Ubezpieczenia dobrowolne, czyli AC, NNW, assistance i inne, wygasają z chwilą sprzedaży samochodu, więc od razu przysługuje Ci z nich zwrot składki. Informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania umów dobrowolnych znajdziesz w swoich OWU.

Kiedy zwrot z OC po sprzedaży auta?

Jeśli nabywca auta wypowie polisę OC, ubezpieczyciel zwróci poprzedniemu właścicielowi niewykorzystaną składkę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Towarzystwo nie może żądać od zbywcy auta żadnych dodatkowych oświadczeń czy składania wniosku.

Czy AC jest przypisane do samochodu?

Z kolei ubezpieczenie AC chroni nas przed szkodami na własnym pojeździe. Autocasco przydaje się nie tylko w momencie stłuczki, ale także, gdy samochód zostaje skradziony czy uszkodzony przez siły przyrody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest przypisane do danego pojazdu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: