jak obliczyć ubezpieczenie zdrowotne pracownika

Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika?

Składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i jest w całości finansowana przez pracownika, a więc odprowadza się ją z wynagrodzenia za pracę brutto. W przypadku pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną za maj 2022?

Składki ZUS za maj 2022 – Karta podatkowa Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów.

Jak ustalić składkę zdrowotną za styczeń 2022?

Wysokość składki zdrowotnej ustalana była na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS. Czyli podstawę zdrowotnej w deklaracji za styczeń 2022 roku stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4665,78 zł, a co za tym idzie, składka za styczeń wynosi 419,92 zł.

Jak wyliczyć podstawę składki zdrowotnej za marzec 2022?

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna za marzec wyniesie 9% dochodu.

Jak obliczyć składkę zdrowotną dla pracownika 2022?

opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czyli w 2022 roku wynosi ona 559,89 zł (6221,04 zł x 9%).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: