jak obliczyć stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe

Jak ustalić stopę wypadkowa 2022?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

Jak ustalić stopę procentową ubezpieczenia wypadkowego?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana przez ZUS jest obliczana jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego.

Jak zmienić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w płatniku?

Gdy na ekranie pojawi się okno „Kartoteka płatnika”, przechodzimy na zakładkę „Inne dane”. Następnie w bloku „Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe” klikamy polecenie „Dodaj” (rys.

Jak ustalić składkę wypadkowa dla nowej firmy?

Dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 maja 2021 r. do 31 marca 2022 r., spółka powinna wziąć pod uwagę licz- bę ubezpieczonych z miesiąca, od którego stała się płatnikiem składek na ubezpie- czenie wypadkowe za pierwszego ubezpieczonego, tj. maj 2021 r.

Od czego liczy się składkę wypadkową?

Wysokość składki wypadkowej jest zależna m.in. od liczby zatrudnionych w firmie osób. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia więcej niż dziewięć osób, to obowiązuje go wspomniana już stopa składki ustalona na 1,67 proc.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: