jak obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne

Jak obliczać składkę zdrowotną 2022?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 270,90 zł (3010 zł × 9%). Tak wyliczoną składkę uiszcza się, począwszy od stycznia 2022 roku.

Jak wyliczyć podstawę składki zdrowotnej za marzec 2022?

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna za marzec wyniesie 9% dochodu.

Jak liczyć składkę zdrowotną od lipca 2022?

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu. Co istotne, składka za lipiec 2022 (płatna w sierpniu) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w czerwcu 2022.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną za maj 2022?

Składki ZUS za maj 2022 – Karta podatkowa Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów.

Od czego liczy się składkę zdrowotną?

Od lutego 2022 roku osoby rozliczające się według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który uiszczana jest składka.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: