Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne do zasiłku rodzinnego

Ile wynosi składka medyczna na zasiłek rodzinny?

1456 z późn. zm.). Tym samym składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są wliczane do dochodu, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego

Czy składka zdrowotna jest odprowadzana od zasiłku wychowawczego?

Nie. Natomiast kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Czy wraz z zasiłkiem opiekuńczym przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje zasiłek macierzyński podwyższony do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł, jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za siebie.

Kiedy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 0?

Jeżeli obliczona kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekracza kwotę zaliczki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*), w tym przypadku do 0 zł.

Czy zasiłek opiekuńczy jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czy stały zasiłek opiekuńczy wlicza się do emerytury?

Nie. Zasiłek stały i pielęgnacyjny nie są wliczane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: