jak obliczyć składkę na ubezpieczenie emerytalne

Jak obliczyć składkę emerytalna 2022?

Składki należne za pracownika, określone jako procent podstawy wymiaru, wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy. na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy. na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalne?

Ile do ZUS płaci pracodawca, a ile pracownik – przykład rozliczeniaRodzaj składkiFinansowana przez pracownikaRazemEmerytalna9,76%19,52%Rentowa1,50%8%Zdrowotna9%9%Chorobowa2,45%2,45%

Jak naliczane są składki ZUS?

Wysokość procentowa składek wynosi: • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru, • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru, • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru, • na ubezpieczenie wypadkowe – składka jest zróżnicowana.

Jaka podstawa składek społecznych 2022?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) [4]. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł [5].

Jak samemu opłacać składki emerytalne?

Osoby, które chcą być objęte dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi muszą same zgłosić się do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA (do pobrania tutaj https://www.zus.info.pl/formularz-zus-zua/).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: