jak nie placic zus i miec ubezpieczenie

Czy można zrezygnować z płacenia składek ZUS?

Aby zrezygnować z dobrowolnych składek, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku do ZUS-u albo NFZ. Nieopłacanie składek w terminie również skutkuje ustaniem ww. ubezpieczeń (z mocy samego prawa, tj. bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności w tym zakresie).

Jak można mieć ubezpieczenie zdrowotne nie pracując?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ Aby zdobyć ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy nie jesteś zatrudniony, nie pracujesz i nie ubezpiecza Cię inny członek rodziny, wystarczy, że złożysz wniosek w odpowiedniej placówce NFZ.

Czy można się ubezpieczyć w ZUS nie pracując?

Jeśli nie masz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a mieszkasz w Polsce, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu złóż pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS?

Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki zdrowotnej, jeśli: jest emerytem bądź rencistą, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, opłacającym podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Kiedy nie trzeba płacić składki ZUS?

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: