Jak dodać skrypt do Minecraft?

Jak dać sobie admina w minecraft?

Wejdź do plików serwerowych i odnajdź plik tekstowy OPS. Tam wpisz nick osoby, która ma otrzymać uprawnienia admina. Można również podczas gry wywołać konsolę (/) i wpisać op NICK. Efekt będzie tak sam.

Jak włączyć komendy na serwerze?

Aby włączyć komendy w grze, najpierw musisz otworzyć konsolę komend, wciskając klawisz T. Następnie wybierz kod, który chcesz uruchomić. Wprowadzany kod zawsze musisz poprzedzić znakiem „/” i potwierdzić klawiszem Enter. Przykładowo, chcąc się teleportować, wpisujesz /teleport i wybierasz Enter.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: