jak dodać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w płatniku

Jak w Płatniku dodać składkę wypadkową?

» Zmiany w składce wypadkowej od 1 kwietnia 2021 r. Aby pobrać zawiadomienie należy zalogować się do swojego konta na PUE ZUS. W zakładce [Płatnik] w menu bocznym trzeba wybrać [Dokumenty i wiadomości] > [Skrzynka odbiorcza], a następnie w [Lista dokumentów odebranych]> [Pismo z ZUS].

Jak wprowadzić składkę wypadkowa w Płatniku 2022?

Aby dodać/zmodyfikować wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy:Z poziomu przeglądanej kartoteki przejść do zakładki Inne dane.Nacisnąć przycisk „Dodaj” bądź „Edytuj”.Podać w części oraz . Pole w wyliczany jest automatycznie.

Jak ustalić składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Najpierw zsumuj liczbę osób, które podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego. Wynik podziel przez liczbę miesięcy, w których byłeś zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe co najmniej jeden dzień.

Jak zmienić składkę wypadkowa w programie Płatnik?

Zmianę stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzamy w zakładce: Płace > Opcje > Dane płatnika > Stopa składek na ub. wypadkowe.

Jaka składka wypadkowa od kwietnia 2022?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: