jak długo trwa ubezpieczenie po zawieszeniu działalności

Jak długo jestem ubezpieczona po zawieszeniu działalności?

Płatnik składek ZUS nie podlega ubezpieczeniu już od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona. W tym miejscu należy podkreślić, iż zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Co się dzieje po 24 miesiącach zawieszenia działalności?

Pamiętaj! Jeśli masz zawieszoną działalność i nie złożyłeś jeszcze wniosku o wznowienie, to zawieszenie zostanie automatycznie zmienione na bezterminowe. Nie zostaniesz wykreślony automatycznie z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia!

Co z ubezpieczeniem przy zawieszeniu działalności?

Jeśli czas zawieszenia jest dłuższy, wówczas może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego: dobrowolnie po zawarciu umowy z NFZ, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub jako osoba bezrobotna.

Kiedy zawiesić działalność żeby nie płacić ZUS?

Kiedy więc zawiesić działalność, żeby nie płacić żadnych składek? Otóż najlepiej zrobić to z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Czy po zawieszeniu działalności jestem ubezpieczony?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: