Jak długo trwa leczenie po zawale serca?

Jak długo goi się serce po zawale?

Mięsień sercowy po zawale jest w okresie przebudowy i trwa to kilka tygodni, a nawet miesięcy zanim ta przebudowa zostanie zakończona. Zbyt duży wysiłek w trakcie tego procesu może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, co może skończyć się nawet zatrzymaniem krążenia” – ostrzega kardiolog.

Jaki zabieg po zawale serca?

Najskuteczniejszym sposobem odtykania zamkniętych tętnic w sercu, a więc najskuteczniejszym sposobem leczenia zawału serca jest tak zwana pierwotna angioplastyka wieńcowa, czyli odetkanie tętnicy cienką rurką zakończoną balonikiem (czyli tzw. cewnikiem balonowym).

Na czym polega leczenie zawał serca?

Zawał serca i jego leczenie polega na szybkiej reakcji w chwili jego wystąpienia, a następnie zastosowanie odpowiedniej farmakoterapii i zmian stylu życia, aby zapobiec kolejnym zawałom. Celem tego jest zachowanie człowieka przy życiu oraz zminimalizowanie czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie nawrotu choroby.

Czy zawał można wyleczyć?

Ze względu na dużą liczbę ośrodków zabiegowego leczenia zawału serca w Polsce każdy pacjent ma szansę na ten sposób leczenia, uważany obecnie za najskuteczniejszy. Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (by-passy) jest stosowana w przypadku zwężenia lub zamknięcia wielu naczyń wieńcowych.

Jakie są rokowania po zawale?

W ciągu pierwszego roku po przebytym zawale umiera co piąty pacjent, po pięciu latach, z uwzględnieniem chorych, którzy zmarli przed dotarciem do szpitala, nie żyje już co drugi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: