Jak długo można prowadzić firmę w spadku?

Jak długo może działać firma w spadku?

NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny jest osobą, która została wyznaczona do tymczasowego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy po jego śmierci (prowadzone jest jako „przedsiębiorstwo w spadku”).

Czy można odziedziczyć działalność gospodarczą?

Firmę można odziedziczyć Do 2018 roku nie można było dziedziczyć jednoosobowej działalności gospodarczej, co wynikało wprost z przepisów z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (CEIDG).

Co oznacza że firma jest w spadku?

Przedsiębiorstwo jest po prostu swoistą masą majątkową. Trochę inaczej wygląda to w sprawach podatkowych, przedsiębiorstwo w spadku będzie bowiem uznawane za podatnika niektórych podatków związanych z prowadzoną działalnością, np. dochodowego, akcyzowego, podatku VAT.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: