interrisk ubezpieczenie szkolne co obejmuje

Jak długo czeka się na wypłatę odszkodowania z ubezpieczalni InterRisk?

InterRisk powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia go o szkodzie. Jeśli w tym czasie wyjaśnienie okoliczności nie będzie możliwe, pieniądze mają zostać wysłane w terminie 14 od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności ustalenie należnego odszkodowania było możliwe.

Jakie dokumenty do odszkodowania w szkole?

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – jak zgłosić szkodę?datę, okoliczności i przebieg zdarzenia.dane osoby zgłaszającej.numer polisy, z której zgłaszasz szkodę,dane poszkodowanego (dziecka),informację na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia.Sep 22, 2022

Ile czasu na zgłoszenie szkody ubezpieczenie szkolne?

niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń; zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala, ale nie później niż 3 lata od wypadku.

Ile czasu na zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu InterRisk?

Szkodę z OC można zgłosić w ciągu 3 lat od zdarzenia. Szkodę z AC w InterRisk należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kradzieży pojazdu, termin skraca się do 3 dni.

Czy InterRisk jest dobry?

W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo InterRisk zajmuje 9. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: