Ile zwolnienia po zawale serca?

Ile zwolnienia lekarskiego po Stentach?

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zawale serca wynosi 30 dni. W tym okresie pacjent powinien stopniowo wracać do dawnej aktywności fizycznej, unikając jednakże dużych wysiłków fizycznych (np. wchodzenie po schodach na wysokie piętra, długie marsze, podnoszenie ciężkich przedmiotów).

Czy należy się renta po zawale serca?

Po przejściu zawału można starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o rentę i rehabilitację leczniczą w ośrodku rehabilitacyjnym współpracującym z ZUS. Samo rozpoznanie choroby, jako zawału serca nie uprawnia automatycznie do nabycia prawa do renty.

Czy po zawale serca można starać się o grupę inwalidzką?

W związku z tym biegły ustalił, że choroba niedokrwienna serca CCS 1/2 oraz przebyty zawał serca i nadciśnienie tętnicze powodują niepełnosprawność z symbolu 07-S. Jest to symbol, którym oznaczona jest niepełnosprawność odwołującego w stopniu lekkim.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: