Ile zadatku na zakup mieszkania?

Ile wynosi zaliczka na zakup mieszkania?

Wysokość zadatku przy zakupie nieruchomości Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nie regulują wysokości zadatku lub zaliczki przy sprzedaży nieruchomości. Zwyczajowo jednak przyjęte jest, że kupujący wymarzony dom czy mieszkanie płaci sprzedającemu zadatek w wysokości 10% ustalonej ceny sprzedaży.

Ile procent wynosi zadatek?

Brak w Kodeksie cywilnym wytycznych co do tego, jaka powinna być kwota zadatku i w jakiej relacji kwota ta powinna pozostawać w stosunku do świadczenia głównego (przyszłego). Zazwyczaj przedmiot zadatku to część umówionego świadczenia nie przekraczająca 20 – 30% wysokości całego świadczenia.

Kiedy płaci się zadatku przy kupnie mieszkania?

Zadatek to pieniężne zabezpieczenie interesów stron podpisujących umowę kupna-sprzedaży nieruchomości. Na ogół wpłaca się go sprzedającemu przy podpisywaniu umowy deweloperskiej, przedwstępnej lub tzw. rezerwacyjnej – poprzedzają one ostateczną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jak wpłacić zadatek za mieszkanie?

Wpłaca się ją przy zawieraniu umowy przedwstępnej. W przypadku pozytywnego zakończenia danej usługi, będziesz musiał dopłacić tylko tę kwotę, która jest różnicą całkowitej wartości mieszkania, a wpłaconej zaliczki. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż w sytuacjach określonych w umowie podlega ona zwrotowi.

Jaka zaliczka przy umowie przedwstępnej?

Wysokość zadatku (a także zaliczki) nie jest regulowana przepisami prawa. Możesz więc ustalić ze sprzedającym dowolną kwotę, jaka Was zadowala. Standardowo, przyjmuje się, że na rzecz zadatku w umowie przedwstępnej wpłaca się 10% ceny sprzedaży. Nie jest to jednak sztywna reguła, której musisz się trzymać.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: