Ile wynoszą odsetki za zwłokę?

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie 2021?

TABELA: Zmiany wysokości odsetek ustawowych i za opóźnienie w 2022, 2021 i 2020 r.Odsetki za opóźnienieOdsetki kapitałoweKiedy obowiązują/obowiązywały?6,0 proc.4,0 proc.od 7 października do 3 listopada 2021 r.5,6 proc.3,6 proc.od 29 maja 2020 r. do 6 października 2021 r.

Jak obliczyć odsetki za opóźnienie?

Wyliczanie odsetek odbywa się na podstawie stopy referencyjnej NBP, która obecnie wynosi 0,1%. Odsetki kapitałowe są obliczane w ten sposób, że do stopy referencyjnej NBP dolicza się 3,5%. Ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą stopę referencyjną NBP powiększoną o 5,5%.

Jaka stawka odsetek od zaległości podatkowych?

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Jak wyliczyć odsetki podatkowe?Odsetki podatkowe nalicza się w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego i do ZUS-u. … Odsetki podatkowe należy wyliczyć według oficjalnego wzoru, określonego w § 2 ust. … (Kz * Ld * O) / 365 = On = Opz.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: