Ile wynoszą odsetki od niezapłaconego podatku?

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych 2021?

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Ile wynosi stawka odsetek za zwłokę?

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r. Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 kwietnia 2022 r. wynosi 12,00% w stosunku rocznym.

Ile wynoszą odsetki od niezapłaconego podatku od nieruchomości?

Jeśli podatek od nieruchomości nie zostanie zapłacony w terminie, to narastają od niego odsetki (obecnie 8% w stosunku rocznym). Im wyższy podatek i im dłuższa zaległość, tym proporcjonalnie wyższe są odsetki.

Od jakiej kwoty nie płaci się odsetek podatkowych 2021?

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych . Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł.

Jak liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?

podstawową – suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP. Obecnie wynosi 8%. obniżoną – 50% stosowaną dla zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2016 roku (obniżoną stawkę 75% stosuje się w przypadku zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2016 roku).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: