Ile wynosi zasiłek chorobowy 2022?

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2022?

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy. W pewnych sytuacjach świadczenie może jednak zostać obniżone. Ma to miejsce przede wszystkim, gdy w ciągu 7 dni nie dostarczysz zwolnienia lekarskiego.

Jak obliczyć zasiłek chorobowy w 2022?

Podstawę wymiaru przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r., które po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne wyniosło 3.951,33 zł.

Ile wynosi chorobowe z najniższej krajowej 2022?

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 rokuWymiar czasu pracyMinimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowychpełen etat2 597,33 zł (3 010 zł – 13,71%)¾ etatu1 948,00 zł (2 257,50 zł – 13,71%)½ etatu1 298,66 zł (1 505 zł – 13,71%)¼ etatu649,33 zł (752,50 zł – 13,71%)

Ile trzeba przepracować żeby iść na zwolnienie lekarskie 2022?

Okres wyczekiwania w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę) wynosi 30 dni. Oznacza to, że w praktyce prawo do w.w. świadczeń uzyska pracownik po upływie 30 dni od zatrudnienia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: