Ile wynosi ulga na leki 2021?

Ile można odliczyć za leki w 2021?

Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Jak obliczyć ulgę na leki?

Aby odliczyć w PIT ulgę na leki należy w pierwszej kolejności ustalić dokładną wysokość przysługującego odliczenia w danym miesiącu. W tym celu należy od kwoty poniesionego wydatku, odjąć 100 zł. Rachunek ten pozwoli nam na ustalenie kwoty podlegającej odliczeniu w PIT.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: