Ile wynosi dofinansowanie NFZ do wózka inwalidzkiego?

Ile wynosi refundacja NFZ na wózek inwalidzki?

Ręczny wózek inwalidzki – refundacja Limit dofinansowania z NFZ wynosi 600 zł. Limit dofinansowania na remont wózka inwalidzkiego tego typu to 180 zł. Udział własny świadczeniobiorcy w finansowaniu wyrobu medycznego wynosi 0%. Ręczny wózek inwalidzki osobie dorosłej przysługuje raz na 5 lat, dziecku – raz na 3 lata.

Jak otrzymać wózek inwalidzki z NFZ?

Żeby myśleć o dofinansowaniu do wózka inwalidzkiego z NFZ, w pierwszej kolejności trzeba załatwić zlecenie na taki sprzęt medyczny. Może je wystawić wyłącznie lekarz, który ukończył określoną specjalizację (ewentualnie jest w trakcie jej wykonywania). Znaczenie ma również rodzaj wózka, o który się starasz, np.

Komu przysługuje zlecenie na wózek inwalidzki?

Wózek inwalidzki ręczny z dofinansowaniem mogą otrzymać dorośli oraz dzieci od 3 do 18 roku życia, u których orzeknięto trwałe ograniczenie samodzielnego poruszania się. Limit dofinansowania NFZ w tym przypadku wynosi 600 zł.

Jaki wózek inwalidzki na NFZ?

Wózki inwalidzkie ręczne podstawowe z refundacją NFZ: New Classic (600 zł), Delfin (1700 zł), Classic Komfort (3000 zł).

Co refunduje NFZ?

Refundacja NFZ obejmuje szereg produktów, m.in. ortopedycznych, okulistycznych, aparatów słuchowych i środków pomocniczych. Są to zatem wyroby niezbędne w czasie leczenia i pielęgnacji osób zmagających się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: