Ile VAT można odliczyć od raty leasingowej?

Ile można odliczyć od podatku raty leasingowej?

Podatek naliczany jest do każdej opłaty leasingowej (czynsz oraz raty) i podlega w całości odliczeniu przez leasingobiorcę. Wyjątkiem są pojazdy osobowe użytkowane służbowo i prywatnie, które podlegają ograniczeniom w odliczeniach VAT (50%). Nieodliczone 50% VAT jest kosztem uzyskania przychodu.

Kiedy odliczyć VAT od raty leasingowej?

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, faktura dokumentująca ratę leasingową za wrzesień 2021 r. została wystawiona i otrzymana przez spółkę w sierpniu br. To oznacza, że spółka ma prawo odliczyć VAT z ww. faktury w rozliczeniu za sierpień br.

Czy nieodliczony VAT od raty leasingowej jest kosztem 2019?

Sejm nie zakazał jednak zaliczania do kosztów podatkowych nieodliczonego VAT, płaconego w ratach za leasing auta. Dzięki temu w sumie można odliczyć więcej niż 150 tys. zł.

Ile w koszty z raty leasingowej?

zakup paliwa, naprawy) samochodu w leasingu, wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i służbowo, są zaliczane w 75% wartości do kosztów uzyskania przychodu. Nie ma znaczenia w tym przypadku data zawarcia umowy leasingowej – wszystkie samochody osobowe traktowane są w taki sam sposób.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: