ile trwa ubezpieczenie po studiach

Ile miesięcy po zakończeniu nauki student ma prawo do korzystania ze świadczeń?

Po ukończeniu nauki studenci mają jeszcze prawo do świadczeń przez 4 miesiące. Studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia a kontynuują naukę są objęci ubezpieczeniem jako członkowie rodziny.

Co z ubezpieczeniem po rzuceniu studiów?

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu studiów wygasa w terminie 4 miesięcy od dnia utraty statusu studenta. Jednakowy termin występuje również w przypadku skreślenia z listy studentów czy rezygnacji z dalszej nauki.

Co z ubezpieczenie studenta po 26 roku życia?

Osoba ucząca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też powinna być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne spoczywa wówczas po stronie uczelni.

Kiedy kończy się status studenta ZUS?

Zasadniczo status studenta otrzymuje każda osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. Osoba staje się studentem w dniu immatrykulacji (akt przyjęcia w poczet studentów uczelni oraz złożenia ślubowania) i pozostaje nim aż do dnia ukończenia studiów.

Jak długo ma się status studenta?

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 109 ust. 2a) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: