Ile się czeka na pieniądze z zusu w ciąży 2022?

Ile wynosi zasiłek chorobowy 2022?

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy. W pewnych sytuacjach świadczenie może jednak zostać obniżone. Ma to miejsce przede wszystkim, gdy w ciągu 7 dni nie dostarczysz zwolnienia lekarskiego.

Ile się czeka na pieniądze z zusu w ciąży?

ZUS powinien wypłacić zasiłek chorobowy za L4 w ciąży niezwłocznie, a dokładnie nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnienia do zasiłku.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy 2022?

W roku 2022 wynosi ona 3 553,20 zł. Podstawę wymiaru dla zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę chorobowego 2022?

Wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Ile wynosi chorobowe 80 z najniższej krajowej 2022?

Odpowiedź: Zakładając, że w rozstrzyganym przypadku pracownik otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 3.010 zł brutto, wynagrodzenie chorobowe brutto (w wysokości 80% podstawy) za 31 dni stycznia powinno wynieść 2.147,06 zł.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: