Ile razy można skorzystać z gwarancji?

Ile można czekać na naprawę gwarancyjną?

Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta.

Ile razy można zglosic reklamację?

Ile razy można naprawiać rzecz? Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na rzecz wolną od wad albo dokona niezwłocznej naprawy i usunie wady. Co ważne – co do zasady ograniczenie to ma zastosowanie tylko raz.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: